web analytics

Wat is een verbetertafel?

Straat Consulaat De verbeter tafel


De verbetertafel is een eenvoudige manier om de medezeggenschap binnen een voorziening te verbeteren. Veel mensen die gebruik maken van een voorziening, geven aan dat een beslissing en verandering vaak lang duurt. Met dit instrument proberen we op effectieve en snelle wijze veranderingen door te voeren en het gesprek op gang te houden.

 

De verbetertafel bestaat uit vier bijeenkomsten

  • De eerste bijeenkomst is een “pizza meeting”. Waarbij de gebruikers van de voorziening met een medewerker van het Straat Consulaat en vrijwilligers van De Achterban, aan de hand van thema`s, verbeterpunten kunnen aandragen. Uiteindelijk worden er met elkaar 5 verbeterpunten gekozen, die voorgelegd worden aan het management.
  • De tweede bijeenkomst is een communicatietraining waarbij er extra vaardigheden worden geleerd om de punten zo goed en overtuigend mogelijk over te brengen
  • De derde bijeenkomst is een gesprek met de manager (iemand die bevoegd is om beslissingen te nemen) en een medewerker. De 5 verbeterpunten worden voorgelegd en er worden minimaal 3 punten uitgekozen die binnen drie weken uitgevoerd worden. Het is de bedoeling dat de verbeterpunten gezamenlijk (cliënten en instelling) worden opgepakt.
  • In de vierde bijeenkomst komen we terug om te kijken of het gelukt is. Als minimaal 3 van de 5 verbeterpunten zijn verbeterd ontvangt de voorziening de verbetersticker.

Het hele proces duurt gemiddeld acht weken.

Bijzonder aan de verbetertafel

Wat de verbetertafel bijzonder maakt, is dat de medewerkers en de cliënten samen werken om de voorziening in korte tijd te verbeteren. Cliënten geven aan dat ze zich gehoord voelen, medewerkers en managers geven aan dat ze eindelijk een productieve manier van communiceren over bepaalde onderwerpen hebben gevonden.

Cliënten die de training hebben gevolgd, krijgen de mogelijkheid om bij de volgende verbetertafel co-trainer te worden en de keer daarop zelf de verbetertafel te organiseren als trainer.

Toekomst

In de toekomst hopen we dat de verbetertafels door voorzieningen zelfstandig worden georganiseerd en dat deze op eigen initiatief worden herhaald. Onze droom is dat er in iedere voorziening voor maatschappelijke opvang jaarlijks een verbetertafel wordt georganiseerd om de medezeggenschap en communicatie daarover binnen de voorziening te verbeteren.

 


 

Joy Falkena
Belangenbehartiger jongeren

06-51550091
joy@straatconsulaat.nl


 


Lees onderstaand de laatste berichten:

Donatie actie

Straatwijzer online

Nieuwsberichten per categorie

Agenda

Wekelijkse nieuwsupdates

Share This