CONTACTPERSOON
Mieke Hes
mieke@straatconsulaat.nl of 0638918050.

Belangenbehartiger dak- en thuisloze mensen

Structureel werk: 2–4 uur/week
Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag, Nederland

SAMENVATTING
Als belangenbehartiger kom je op voor de rechten van dak- en thuisloze mensen in Den Haag. We zoeken mensen met ervaringskennis van (dreigende) dakloosheid.

UITGEBREIDE OMSCHRIJVING
Maak jij je ook boos om het woon-onrecht dat jou en anderen wordt aangedaan? Zou jij graag de wereld verbeteren door met jouw stem het beleid te beïnvloeden? Word dan belangenbehartiger bij het Straat Consulaat!
Wij zijn voor deze functie op zoek naar mensen die zelf dakloos zijn geweest of dreigen dakloos te worden. Vanuit jouw ervaring kunnen wij als organisatie signalen afgeven aan de politiek om iets te doen aan het woon onrecht en het liefst bespreek jij zelf wat er zou moeten veranderen met de mensen die hier invloed op hebben.
We komen elke 2 weken op woensdagmiddag samen voor de Achterban-vergadering om te bespreken waar we ons voor willen hardmaken. Vanuit deze vergadering worden acties opgezet, overleggen met de gemeente voorbereid, voorlichtingen gepland en dergelijke.

Je krijgt begeleiding vanuit het Straat Consulaat om in je rol als belangenbehartiger te groeien en je kunt bij ons trainingen volgen.
Als je het leuk vindt om niet alleen voor jezelf op te komen, maar ook voor de bredere groep dak- en thuisloze mensen in Den Haag, meld je dan aan!

WAT WIJ VRIJWILLIGERS AANBIEDEN
Een vrijwilligersvergoeding.

Outreachend werker dak- en thuisloze mensen

Structureel werk · Flexibele uren
Flexibele locatie

SAMENVATTING
Als vrijwilliger ga je samen met onze beroepskracht de straat op en langs instellingen om laagdrempelig in contact te komen met dak- en thuisloze mensen.

UITGEBREIDE OMSCHRIJVING
Met ons outreachend werk willen wij Haagse dak- en thuisloze mensen zichtbaar maken, in contact komen met dakloze mensen, signalen van hen opvangen, dakloze mensen informeren, hun vertrouwen winnen en eventuele mogelijkheden tot ondersteuning en hulpverlening bespreken.

Wat doe je?
• Het bezoeken van instellingen voor dak- en thuisloze mensen
• De straat op gaan en mensen aanspreken (bijvoorbeeld bij de soepbus of in het bos)
• Acties uitdenken en uitvoeren waaronder water en eten uitdelen, schoonmaken, flyers uitdelen over winterkouderegeling etc.

Zo draag je bij aan onze missie: ervoor zorgen dat ieder mens toegang heeft tot huisvesting, voeding, scholing, zorg en informatie.

Vrijwilligers die persoonlijke of professionele ervaring hebben met dakloosheid hebben de voorkeur. Voor de ondersteuning van Poolse dakloze mensen zoeken we ook vrijwilligers die Pools en Nederlands spreken!

WAT VRIJWILLIGERS NODIG HEBBEN
Verklaring Omtrent Gedrag

WAT WIJ VRIJWILLIGERS AANBIEDEN
Een vrijwilligersvergoeding

 

Clientondersteuner dak- en thuisloze mensen 27 jaar en ouder

Structureel werk · 4–16 uur/week
Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag, Nederland

SAMENVATTING
Als cliëntondersteuner ondersteun je dak- en thuisloze mensen bij praktische vragen, zoals een bezoek aan het ziekenhuis en digitale handelingen.

UITGEBREIDE OMSCHRIJVING
Bij het Straat Consulaat komen we op voor de belangen van dak- en thuisloze mensen. Onze kracht ligt in het versterken van de stem van dak- en thuisloze mensen zelf. Wij werken daarom voor het grootste deel met vrijwilligers die ervaringskennis hebben over dakloosheid. Dat zien wij als groot pluspunt.
Wij bieden onder andere onafhankelijke cliëntondersteuning aan dak- en thuisloze mensen met een hulpvraag tijdens onze spreekuren aan de Parkstraat en op locatie.

Wat doe je?
Tijdens onze inloopspreekuren ontvang je de bezoekers, stel je ze op hun gemak en biedt ze iets te drinken aan. Ook ondersteun je mensen bij hun afspraken, bijvoorbeeld bij het daklozenloket. Je bereidt hen goed voor op deze afspraken samen met de projectleider, zodat iemand zelf de regie kan nemen in het gesprek. Ook praktische vragen, zoals het aanvragen van een digid, handel jij af.
Voor de ondersteuning van Poolse dakloze mensen zoeken wij ook vrijwilligers die Pools en Nederlands spreken.

De projectleider cliëntondersteuning biedt jou praktische en emotionele ondersteuning bij het werk. Dit werk kan psychisch gezien namelijk belastend zijn – je hebt te maken met mensen die forse problemen kunnen hebben die jij niet altijd kunt oplossen. Wij bieden onze vrijwilligers ook trainingen aan. Hierbij kun je denken aan gesprekstechnieken.

WAT VRIJWILLIGERS NODIG HEBBEN
Verklaring Omtrent Gedrag

WAT WIJ VRIJWILLIGERS AANBIEDEN
Een vrijwilligersvergoeding

Cliëntondersteuner dak- en thuisloze jongeren

Structureel werk · 4–20 uur/week
Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag, Nederland

SAMENVATTING
Als cliëntondersteuner ondersteun je dak- en thuisloze jongeren bij hun hulpvragen. Je adviseert, verwijst naar instanties en begeleidt jongeren naar afspraken.

UITGEBREIDE OMSCHRIJVING
Bij het Straat Consulaat streven we naar een sterke vermindering van het aantal dak- en thuisloze mensen in Den Haag en voldoende zorg en hulp voor iedereen die op straat moet overleven.
Wij bieden onafhankelijke cliëntondersteuning aan dak- en thuisloze mensen met een hulpvraag.
Voor de cliëntondersteuning gericht op jongeren (18 t/m 30 jaar) zoeken we vrijwilligers van dezelfde leeftijd, dus tussen 18 en 30 jaar oud.
Als je persoonlijke of professionele ervaring met dakloosheid hebt, vinden wij dat een groot voordeel.

Wat doe je?
Je ondersteunt jongeren die bij jou komen met een hulpvraag. Dit doe je tijdens onze spreekuren. Kennis van de sociale kaart van Den Haag is erg handig – hier bieden wij ook trainingen voor!
Je begeleidt jongeren naar afspraken, bijvoorbeeld bij het daklozenloket en je ondersteunt onze projectleider bij het bezoeken van instellingen voor dak- en thuisloze jongeren.

Daar tegenover biedt de projectleider jou praktische en emotionele ondersteuning bij het werk. Dit werk kan psychisch gezien namelijk best belastend zijn – je hebt te maken met jongeren die forse problemen kunnen hebben die jij niet altijd kunt oplossen.

WAT VRIJWILLIGERS NODIG HEBBEN
Verklaring Omtrent Gedrag

WAT WIJ VRIJWILLIGERS AANBIEDEN
Een vrijwilligersvergoeding