Onafhankelijke cliënt ondersteuners

Vrijwilliger zijn bij het Straat Consulaat

Vertegenwoordiging in de Cliëntenraad Sociaal Domein