Gisteren sloten we als Straat Consulaat aan bij het Woonprotest in Amsterdam. Ook wij zien dat de wooncrisis de afgelopen tijd alleen maar groter is geworden. Het aantal dak- en thuisloze mensen daalt niet. Er is een tekort van 315.000 woningen. Dakloosheid is de meest grove schending op het recht om te wonen. Wonen is een mensenrecht. Het is belangrijk hier te staan omdat we elk geluid dat we kunnen laten horen dat er nu iets moet gebeuren moeten aangrijpen.

Gewapend met een meterslang spandoek met de tekst Niemand op Straat! zijn we in de trein gestapt. Het weer op de Dam was guur en zonnig en de sfeer was gemoedelijk. Er werd gespeecht en er werden leuzen gezongen als: ‘ Hoe laat is het? Solidariteit!’ Het is treurig je te bedenken dat dezelfde problematiek speelt sinds de jaren ’70/’80. Ook toen kende Nederland tegelijkertijd woningnood en langdurige leegstand. Hier werd aan gerefereerd door leuzen als ‘Geen woning, geen kroning’ en ‘Kraken gaat door’.

De ‘Mars tegen de leegstand’ werd aan het begin even opgehouden omdat de politie de weg naar de Kalverstraat blokkeerde. De organisatie van het Woonprotest hecht symbolische waarde aan de Kalverstraat omdat er veel panden boven winkels leegstaan. Volgens de officiële cijfers van de gemeente wordt 8% van alle woningen niet bewoond. En van al het vastgoed dat in bezit is van de gemeente Den Haag staat 6% leeg, oftewel 63.000 m2.

Uiteindelijk laat de politie ons toch door de Kalverstraat lopen naar de Stopera. Bij de Stopera hebben mensen tentjes opgezet. Wij zijn – na het eindigen van de demonstratie – teruggelopen naar Centraal Station. Onderweg hebben we deze geslaagde actie besproken met elkaar. Zolang het nodig is blijven we ons aansluiten bij dit soort initiatieven. We gaan op korte termijn met de Achterban bespreken hoe we dit gaan doen.

woonprotest amsterdam niemand op straat Kalverstraat
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger
woonprotest amsterdam niemand op straat Kalverstraat
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger