Context en achtergrond

Het Straat Consulaat behartigt de individuele en collectieve belangen van (dreigend) dak- en thuisloze mensen in Den Haag en doet dit nadrukkelijk samen mét en op basis van de expertise van de doelgroep. Wij streven naar een sterke vermindering van het aantal dak- en thuislozen in Den Haag en naar voldoende opvang, zorg en hulp voor iedereen die (dreigend) dak- en of thuisloos is. We werken vanuit 4 basisstandpunten: de erkenning dat dakloosheid een woonprobleem is, dat stigma en discriminatie herkend, erkend en bestreden moet worden, betekenisvolle participatie door dak en thuisloze mensen zelf en toegang tot rechtsbescherming. We zetten in op een integraal beleid op basis van drie pijlers: voorkomen dakloosheid, kwaliteit van de opvang en doorstroom, met expliciete aandacht voor de specifieke doelgroepen: jongeren, arbeidsmigranten, ongedocumenteerden en ‘zelfredzame’ economisch daklozen.

 We zijn op zoek naar een belangenbehartiger voor 32 tot 36 uur per week (eventueel op freelance basis), die zich binnen het gemeentelijk politieke en maatschappelijke speelveld (het liefst met betrekking tot dakloosheid en aanverwante thema’s zoals wonen, sociale zaken, werk) als een vis in het water voelt. Naar iemand die tastbare resultaten weet te boeken en ruimte creëert voor de doelgroep om zichzelf uit te spreken.

Activiteiten 

 • Vanuit de basisstandpunten van het Straat Consulaat i.s.m. andere lokale organisaties het formuleren van een lobbyagenda op lokaal en landelijk niveau.
 • Volgen van de politieke agenda, het op het juiste moment  proactief agenderen van standpunten richting de gemeentelijke en/of de landelijke politiek op het terrein van  dakloosheid.
 • Deelname aan de landelijke lobbysamenwerking met andere lokale belangenbehartigers en input vanuit de achterban verzamelen en vertalen naar politieke standpunten.
 • Mobiliseren, ondersteunen en faciliteren van groepen zoals de achterban ouderen zodat zij kunnen participeren en zelf hun belangen kunnen bepleiten bij overheden, instellingen en maatschappelijke organisaties
 • Bouwen aan een netwerk met maatschappelijke organisaties die dezelfde doelen nastreven, participeren in lokale, regionale en landelijke netwerken en faciliteren van dak- en thuisloze mensen om in deze netwerken hun stem te laten horen.
 • Organiseren van mogelijkheden waarin (dreigend) dak- en thuisloze mensen hun stem kunnen laten horen.
 • Participeren in overleggen met de gemeente, de gemeenteraad en het rijk (ministeries) en het faciliteren van de inbreng van dakloze mensen hierin.
 • Vertalen van individuele klachten en problemen naar structurele knelpunten in de maatschappelijke positie van (dreigend) dak- en thuislozen en het omzetten hiervan in voorstellen tot wijziging van beleid, wet- en regelgeving.

 Wij zoeken iemand:

 • met HBO/WO -werk- en denkniveau:
 • die kennis heeft van en/of affiniteit heeft met de doelgroep en liefst met een netwerk in de Haagse gemeentelijke politiek
 • met analytisch vermogen voor het signaleren van knelpunten en het vertalen hiervan in advies;
 • met sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met individuen, groepen, overheden en instellingen
 • met een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift voor het geven van advies; het opstellen van brieven; maken van verslagen voor subsidiegevers en opstellen van plannen
 • die flexibel is, een netwerker en samenwerker

Een diverse achtergrond is een pré.

Wat wij bieden: 

 • Een marktconform salaris op basis van een 36-urige werkweek. Deze functie wordt afhankelijk van opleidingsniveau en ervaring ingeschaald in salarisschaal 8 of 9 volgens CAO Sociaal Werk.
 • Een uitdagende werkomgeving in een bevlogen team;
 • Flexibele werktijden in overleg;
 • Een contract tot eind 2022 met inzet op verlenging;
 • Een gunstige pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn

Bij interesse stuur je je sollicitatie vóór 11 april 2022 naar: sollicitatie@straatconsulaat.nl

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Joy Falkena, belangenbehartiger (dreigend) dak- en thuisloze jongeren bij Stichting Straat Consulaat, telefoon: 06-51550091 of Marlies Filbri, directeur van Stichting Straat Consulaat telefoon: 06-43833590

Download vacature in PDF formaat