Vandaag weer een goed bezochte werkgroep Jongeren. Met alweer een paar nieuwe gezichten. Er wordt gekeken naar de drempels voor jongeren om dagbesteding te hebben en gesproken over het werk van de reclasseringsambtenaar. Ook worden vanuit het perspectief van de zwerfjongeren aanbevelingen geformuleerd die zullen worden meegenomen in het advies aan de wethouder inzake de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeenten.