Vanuit de werkgroep is een mooie pilot opgesteld, “Kwalificerend traject voor (ex-) dak- en thuislozen”, met als doel: vijftien cliënten vanuit alle deelnemende instellingen via de training “weer naar school” en een opleiding met startkwalificatie uiteindelijk naar een betaalde baan uit te laten stromen. Alle instellingen in de maatschappelijke opvang doen mee, inclusief ROC Mondriaan en gemeente. Als dit lukt hebben we echt iets nieuws en heel moois neergezet!