Persbericht
10 oktober 2021

Vandaag was het werelddaklozendag. Een dag waarop stil wordt gestaan bij de vraag hoe het kan gebeuren dat een groeiende groep mensen hun recht op opvang en huisvesting wordt ontzegd. Ook in Den Haag waren er in 2020 weer meer mensen die zich aanmeldden bij het daklozenloket.

Ondanks de progressie die sinds daklozendag 2020 werd geboekt met onder andere de 24 uurs jongensopvang neemt de hoeveelheid mensen op straat toe. Marlies Filbri, directeur Straat Consulaat:
“De ambitie van het huidig college: Niemand op Straat! Is helaas niet waar gemaakt. Dakloosheid neemt toe in Den Haag en er is tekort aan opvang en betaalbare huisvesting waardoor mensen op straat belanden. De uitdaging is de komende 4 jaar dan ook enorm.”

Daarom organiseerde het Straat Consulaat vandaag een debat met politieke partijen in Den Haag om met elkaar en met de mensen die zelf dak- en thuisloos zijn oplossingen te zoeken voor deze schrijnende situatie.

Natuurlijk werd er stilgestaan bij de motie die afgelopen donderdag werd aangenomen voor een permanente winteropvang.
Peter Bos van de Haagse Stadspartij: “3 jaar geleden werd er ook al een motie voor een permanente winterregeling aangenomen. We hadden dit als gemeenteraad scherper moeten monitoren en deze keer gaan we de wethouder naar huis sturen als hij de motie niet gaat uitvoeren!”.

De partijen willen allemaal meer gaan investeren in preventie van dakloosheid onder andere door huisuitzettingen door corporaties keihard aan te pakken. “Huisuitzettingen moeten naar 0″ aldus Lesley Arp van de SP. Maar het afschaffen van de kostendelersnorm als preventiemaatregel lijkt nog niet in zicht en de politici zagen niets in de verlenging van de jeugdhulp van 18 naar 23 jaar, jongeren zouden daar zelf helemaal niet op zitten te wachten. Eén van de aanwezige jongeren met ervaring in de jeugdhulp en met dakloosheid pleitte hartstochtelijk voor de verlenging: ‘Natuurlijk zijn jongeren klaar met de jeugdhulp als ze 18 worden en blij van alles en iedereen af te zijn maar ze zijn vaak nog niet voorbereid op een leven waarin ze zonder ondersteuning van ouders alles zelf moeten regelen en belanden al snel in de problemen. Politici moeten beter naar jongeren luisteren.’

Tijdens het gesprek over het tekort aan woningen waar mensen die worden opgevangen naar toe kunnen doorstromen werd voorgesteld om het kraakverbod van tafel te vegen. Het is een schande dat in Den Haag 10% van de panden leeg staat en de lijsttrekker van GroenLinks Mariëlle Vavier gaf zelfs de optie om over te gaan tot onteigenen bij lange leegstand als ultieme maatregel.

Alle politici zijn het er over eens dat dakloosheid veel aspecten kent en onder de verantwoordelijkheid van verschillende wethouders moet worden opgelost. Marije Mosterd van D66: “Er moet een integrale aanpak komen want dakloosheid is niet alleen een zorgprobleem maar moet ook onderdeel zijn van een woonbeleid.”

Het Straat Consulaat eindigde het debat met de nieuwe wethouder Sociale Zaken en Werk Arjen Kapteijns veel succes te wensen de komende 6 maanden en spraken de hoop uit dat hij deze maanden een verschil kan maken voor dak- en thuisloze mensen in Den Haag. Zij raden hem aan om tijdens zijn inwerkperiode vooral veel in gesprek te gaan met de mensen die zelf dakloos zijn omdat zij vanuit hun ervaring zoals ook vandaag in het debat bleek zeer waardevolle adviezen kunnen geven over de richting van nieuwe oplossingen voor het probleem van dakloosheid.

Noot voor de redactie:
Contactgegevens voor vragen: Marlies Filbri: 06-4383359

Download persbericht in PDF vorm