Dit blog is geschreven door Mieke Hes, vrijwilliger coördinator bij Straat Consulaat.

In de zomer van 2022 ontmoette ik Dennis. Dennis was na een scheiding dakloos geworden. Samen blijven wonen met zijn ex-partner was geen optie. Een betaalbaar huis vinden bleek echter ook onmogelijk. Zo ging Dennis van een koopwoning naar de maatschappelijke opvang, iets wat hij nooit had zien aankomen.

In plaats van zich te laten beïnvloeden door de negativiteit van zijn omgeving, liet Dennis zich leiden door zijn sterke wil om vooruit te komen. Dennis heeft zich aangemeld voor vrijwilligerswerk bij het Straat Consulaat. En tegelijkertijd hebben we samen de mogelijkheden verkend om als sociaal werker aan de slag te gaan in een leerwerktraject.

Ondersteuning en goede begeleiding

Dennis zag nu namelijk met eigen ogen dat er veel behoefte is aan ondersteuning en goede begeleiding. En hij wilde zich hier graag voor inzetten. Het vinden van een baan, een leerwerktraject, ging niet zonder slag of stoot. Dennis heeft een aantal maanden vele sollicitaties moeten doen. Maar de moeite heeft geloond: inmiddels is hij aangenomen bij een werkgever en start binnenkort met een opleiding – betaald door de werkgever! Ook zal hij over enkele weken een convenant woning* betrekken.

Ik heb veel geleerd van Dennis. Dennis kreeg namelijk vanuit verschillende hoeken de boodschap dat hij zich eerst beter kon richten op het stabiliseren van de woonsituatie. Werk en vooral een studie kwamen daarna dan wel een keer. Ook ik heb soms gedacht: jeetje Dennis, waar begin je nu aan, zal het wel lukken? Maar Dennis was zo vastberaden en krachtig in zijn wens om juist nu werk te zoeken en een opleiding te gaan doen, dat hij mij overtuigd heeft dat hij dit kan en voor elkaar zal krijgen.

Een positieve toekomst

Dennis wil juist niet in het negatieve leven, niet stilstaan bij wat er allemaal is gebeurd en waar hij nu is, maar vooruitkijken. Plannen maken, zich laten leiden door een positieve toekomst. En dat is precies wat hem de kracht en de overtuiging gaf om te bereiken wat hij maanden geleden al voor ogen had.

Voor mij blijkt hoe belangrijk het is om te luisteren naar wat iemand zelf wenst. Iemand te versterken in zijn kracht, respect te hebben voor iemands eigen pad en ruimte te geven om zelf vorm te geven aan je toekomst. Wat het beste is voor de meesten mensen is niet altijd het beste voor iedereen.

Daarbij geeft Dennis ook aan dat hij weliswaar ervaringskennis van dakloosheid heeft, maar dat hij hier juist niet uit wil putten in zijn werk. Hij wil niet vasthouden aan een negatieve ervaring in zijn leven en dat onderdeel maken van zijn identiteit. Voor mij stof tot nadenken over wat ervaringskennis voor iemand op de werkvloer betekent. En dat het niet voor iedereen als toegevoegde waarde aanvoelt.

Ik ben ontzettend trots op Dennis, hij kwam, hij zag wat hij wilde en hij overwon! We hebben een fijne band opgebouwd. En we hebben zowel professioneel als persoonlijk iets voor elkaar kunnen betekenen.

 

* een convenant woning is een sociale huurwoning van de woningbouw, bedoelt voor mensen die vanuit een zorginstelling (weer) zelfstandig gaan wonen. Zij krijgen onder voorwaarden voorrang op een huurwoning. De huurovereenkomst wordt eerst voor een bepaalde periode afgesloten. De huurder tekent daarnaast ook een zorg- en/of begeleidingsovereenkomst. De huur- en zorgovereenkomst zijn aan elkaar verbonden. De huurder, zorginstelling en woningcorporatie bekijken voor het einde van de huurovereenkomst of deze kan worden omgezet naar een reguliere overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Foto:  Eveline van Egdom