Deze week ontvingen we VN-rapporteur Balakrishnan Rajagopal, een belangrijke stap in de aanpak van de wooncrisis. Zijn bezoek, ter gelegenheid van Wereldmensenrechtendag op 10 december, richtte zich op het onderzoeken van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen in ons land.

Met een heerlijk bakkie van onze koffiebar Straat Bakkie in de Torenstraat gingen we samen met andere maatschappelijke organisaties (zoals de woonbond, Bond precaire woonvormen, Valente, Samenthuis, Platform Dakloosheid Voorbij, Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt e.a.) in gesprek over de wooncrisis en dakloosheid. De rapporteur was benieuwd naar onze ervaringen. En vroeg welke maatregelen Nederland moet nemen zodat alle mensen in Nederland aan adequate woonruimte kunnen komen.

Inzichten uit het VN-rapporteur Bezoek over de Wooncrisis

Bij Straat Consulaat hebben we drie kernboodschappen meegegeven:

Afgelopen jaar zeiden wij het al regelmatig: dakloosheid is een woonprobleem en geen individueel zorgprobleem. We legden de rapporteur uit dat de toename van dakloosheid in Nederland samenhangt met het tekort aan betaalbare huisvesting. Voortkomend uit politieke besluiten zoals het afbreken en verkopen van sociale huurwoningen en het afbouwen van huurdersbescherming. We vertelden over dakloze mensen die, na verlies van een baan, een scheiding of overlijden van ouders of partner, na het verblijf in een instelling of in de jeugdzorg of detentie simpelweg niet aan een betaalbare woning komen. En spraken met de deelnemende organisaties langere tijd door over de crisis in sociale huisvesting, de manier waarop deze crisis is ontstaan en over huisuitzettingen die leiden tot dakloosheid.

Toegang tot opvang en zorg

Verder benadrukten we dat de toegang tot opvang en zorg moet worden verbeterd. Als mensen zich uiteindelijk bij het daklozenloket melden voor ondersteuning komen ze van een koude kermis thuis. Ze horen dat ze te zelfredzaam zijn. Omdat er geen verslavingsproblematiek is, ze niet aan deze regio gebonden zijn en daarom elders maar om hulp moeten vragen. Of dat ze geen rechten hebben opgebouwd zoals EU migranten. De Wet maatschappelijke ondersteuning van waaruit dakloze mensen worden ondersteund is niet toereikend en mensen worden volledig ten onrechte uitgesloten. 

Woud van regels

Mensen die dakloos worden, raken verzeild in een woud van regels en kunnen door de bomen het bos niet meer zien. Laagdrempelige toegang tot recht en juridische ondersteuning is noodzakelijk om bijvoorbeeld huisuitzettingen of afwijzing van opvang en zorg aan te vechten. Er moet dan ook meer sociaal juridische dienstverlening en onafhankelijke cliëntondersteuning specifiek voor dakloze mensen worden aangeboden.

Onze hoop en verwachtingen voor de toekomst

Wij hopen dat de VN-rapporteur voor huisvesting tijdens het bezoek is geïnspireerd door de mensen die zich dag en nacht inzetten om de gevolgen van de wooncrisis te bestrijden. En dat hij een aantal van onze aanbevelingen in zijn eindrapport zal meenemen. Hopelijk brengt dat de oplossing van dakloosheid een stapje dichterbij!

 

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!