In Nederland zijn nog steeds duizenden jongeren dakloos. Ze verblijven in de opvang, hoppen van bank naar bank of verblijven op onveilige plekken die niet geschikt zijn om te wonen en je toekomst op te bouwen. Maar wat doe je als je dakloos raakt en echt nergens meer terecht kan? Waar vind je dan een veilige slaapplek? Jongeren van jongerenpanel de Derde Kamer zochten het uit. Als mystery guest bezochten ze 12 steden in heel Nederland om te onderzoeken of ze opvang konden vinden én of er daadwerkelijk een bed en hulp voor hen was.

Ralf: “Uiteindelijk vonden we in 6 van de 12 gemeenten die we bezochten geen veilige slaapplek. Schandalig als je het ons vraagt. Geen enkele jongere zou de nacht op straat hoeven doorbrengen.”  Vaak komen jongeren pas tegen de avond tot de conclusie dat ze die nacht nergens terecht kunnen. Dat is de reden dat we met ons onderzoek buiten kantoortijden onze zoektocht starten. We onderzochten of informatie goed vindbaar was online, of bijvoorbeeld agenten ons goed de weg konden wijzen en uiteraard of de opvanglocaties die er zijn in een stad ook buiten kantoortijden bereikbaar waren.

Helaas zien we in veel steden dat jongeren veel moeite moeten doen om überhaupt een professional van de opvang aan de telefoon te krijgen. Kyle:”Wij vragen ons af of professionals zich beseffen hoe radeloos je bent als je nergens terecht kan. Natuurlijk hou je je sterk. Je moet wel. Maar we hoorden meermaals dat we maar moesten googlen op het Leger des Heils of zelfs dat we maar zwart moesten reizen om terug te gaan naar de stad waar we ingeschreven stonden. Één jongere kreeg zelfs te horen dat ze op een wachtlijst zou worden geplaatst en tot twee maanden lang elke dag moest terugbellen, om te laten zien dat ze het bed wel echt nodig had.”

Het toepassen van regiobinding als reden tot uitsluiting baart Jongerenpanel de Derde Kamer grote zorgen. Kelly: “Het mag ook helemaal niet. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om iedereen in geval van nood opvang en eerste ondersteuning te bieden. Dat is in de wet voor de WMO vastgelegd. Dat gemeenten dat in veel gevallen nog steeds niet doen vinden wij onbegrijpelijk.”

Gelukkig waren er ook 6 steden waar jongeren wel een slaapplek vonden en een aantal steden waar het zelfs heel goed geregeld was. Ralf: “In Arnhem hadden we binnen 20 minuten geregeld dat we een slaapplek hadden en we voelden ons ook nog eens enorm gehoord en gezien. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dakloos worden is echt een hel.

Wat je dan nodig hebt is een hulpverlener met een hart, die naast je staat en je het gevoel geeft dat je er niet alleen voor staat.” Alle gemeenten die we hebben bezocht staan open voor gesprek met de jongeren om te verkennen waar lokale verbeterpunten liggen.

Download PDF Uitkomsten Mystery Guest onderzoek jongerenpanel

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!