Vanaf 1 maart 2022 is het mogelijk om 1000,00 euro per jaar aan scholingssubsidie aan te vragen. Ga je starten met een erkende MBO opleiding en bijvoorbeeld geen recht op studiefinanciering, dan kan je STAP subsidie aanvragen. Leerlingen die aan het educatieproject mee doen kunnen de schoolkosten meestal zelf niet betalen. De STAP subsidie biedt hierin een uitkomt.

Eén van de uitkomsten van een Straat Consulaat onderzoek in de dagbesteding in 2013 was dat de bezoekers vinden dat het hen aan perspectief ontbreekt. Hiermee is Straat Consulaat samen met partners aan de slag gegaan wat heeft geresulteerd in het Educatieproject.

Het Educatieproject

Is in 2014 als pilot van start gegaan, is in de jaren erna succesvol doorgezet. Het project biedt (ex)dak- en thuislozen de mogelijkheid een training ‘Weer Naar School’ bij het ROC Mondriaan te volgen en daarna een Mbo-diploma te behalen. De leerlingen die aan dit project deelnemen ondervinden meer belemmeringen dan de gemiddelde leerling op een Mbo-opleiding. Zo kan schuldhulpverlening in combinatie met een uitkering belemmerend werken.

Na het doorlopen van de training terug naar school bij het ROC Mondriaan melden leerlingen zich aan voor een MBO- opleiding. Hiervoor moeten ze onder andere lesgeld en boekengeld regelen. Vaak voorzien fondsen hierin als de studiefinanciering geen optie is door bijvoorbeeld schuldhulpverlening. De STAP-subsidie kan hierin dan een mooie aanvulling zijn.

Website Rijksoverheid met info over STAP subsidie aanvragen

Klik op de foto voor een flyer in PDF vorm: