De beleidsruimte die gemeenten hebben om in schrijnende gevallen af te wijken van de kostendelersnorm wordt maar weinig gebruikt, bevestigt een rondvraag van onderzoeksplatform Argos. Dit ondanks het feit dat de verantwoordelijke bewindspersonen wijzen op deze ‘maatwerkoplossing’ om bezwaren tegen de regeling te ontkrachten.

Het grootste bezwaar is dat de kostendelersnorm dakloosheid onder jongeren kan veroorzaken. Op het moment dat een thuiswonende jongeren 21 jaar wordt, wordt de ouder gekort op zijn uitkering. Jongeren worden op dat moment op straat gezet. Gemeente hebben de mogelijkheid om maatwerk te leveren en daarmee uitzonderingen te maken om dakloosheid te voorkomen maar doen dit nauwelijks. Gemeente Den Haag geeft aan dat maatwerk hiervoor zelden voorkomt.

Straat Consulaat: De kostendelersnorm zou zo snel mogelijk moeten worden afschaft. Blijkbaar lukt het gemeente niet om hier goed maatwerk op te leveren. Door de kostendelersnorm af te schaffen kunnen mensen kunnen weer voor elkaar gaan zorgen. Minder jongere komen dan op straat en in de problemen.

Van de kostendelersnorm wordt nauwelijks afgeweken

Foto: Straat Consulaat.