Het Straat Consulaat is een organisatie in Den Haag die met 15 medewerkers en 50 vrijwilligers de belangen van dakloze mensen in Den Haag behartigt op lokaal en landelijk niveau. Wij doen dit in samenwerking met andere organisaties en nadrukkelijk samen met en op basis van de expertise van dakloze mensen zelf. Wij streven naar de uitbanning van dakloosheid in Den Haag en naar toegang tot kortdurende, voldoende kwalitatief goede opvang voor iedereen die dakloos is. We werken aan destigmatisering en zetten in op een stad waarin daklozen respectvol en inclusief worden behandeld door haar burgers, ondernemers en overheid.

Het Educatieproject

Wij voeren projecten mede uit om te onderzoeken wat in de weg staat voor dak- en thuisloze mensen om hun perspectief te verbeteren. Als we dit inzichtelijk hebben vertalen we deze resultaten naar de overheid en de politiek zodat deze belemmeringen kunnen worden weggenomen. In het educatieproject ondersteunen we dakloze jongeren terug naar school. In Nederland is dak- en thuisloosheid onder jongeren tussen de 18 en 30 jaar in de afgelopen tien jaar verdrievoudigd van 4.000 naar 12.600. Onder deze groep jongeren hebben velen school verlaten zonder diploma. Jongeren die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie of diploma hebben in Nederland substantieel minder kans op het duurzaam vinden van werk. Gedurende het jaar 2023 zullen drie ’terug naar school’ trainingen georganiseerd worden voor 25 à 30 jongeren.

Vacature Projectleider Educatieproject – 32 tot 36 uur per week

Stichting Straat Consulaat is op zoek naar een projectleider voor het educatieproject. De functie geldt tot 1 januari 2024 met kans op verlenging van het contract. Vergoeding geschiedt volgens CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening in schaal 8/9 plus 16,37 % Individueel Keuze Budget.

Activiteiten

Het educatieproject is een project wat Straat Consulaat uitvoert in samenwerking met het ROC Mondriaan in Den Haag. Er worden 3 trainingen gegeven van 10 weken voor 15  dakloze jongeren per jaar  gericht op de Nederlandse taal, rekenen en vaardigheden zoals schrijven van CVs, presentaties geven, solliciteren, budgetteren etc. Ook worden deelnemers begeleid door een decaan in het maken van de juiste studiekeuze m.b.v. studiekeuzetesten. Deelnemende jongeren ervaren tijdens deze training of ze wel of niet klaar zijn om weer terug naar school te gaan en wennen weer aan de schoolstructuur.

De projectleider is verantwoordelijk voor de coördinatie, uitvoering, monitoring en inhoudelijke en financiële rapportage van het project en onderhoudt de relatie met de subsidieverleners bij de gemeente en het KANSfonds.

Verder bestaan de taken van de Projectleider Educatieproject onder andere uit:

 • De werving van jongeren voor de trainingen.
 • Intakegesprekken i.s.m. begeleiders/hulpverleners van de deelnemers.
 • Onderhouden van het contact met de leerkrachten van het ROC en bespreken voortgang deelnemers in de training.
 • Inspireren en motiveren van de deelnemers en het creëren van een groepsgevoel tijdens de training en het organiseren van activiteiten i.s.m. vrijwilligers.
 • Contact onderhouden met de hulpverleners van de deelnemers.
 • Het monitoren van de voortgang van het project en verslag doen richting subsidiegevers.
 • Organiseren van overleg van stichting Straat Consulaat met gemeente Den Haag, ROC Mondriaan en instellingen voor maatschappelijke opvang en opvang jongeren.
 • Ondersteunen van de deelnemers van trainingen bij het traject na de training waaronder het aanmelden studie, ondersteunen en meedenken met het vinden van stage- en leerwerkplekken, aanvragen fondsen voor de extra kosten als boeken- en schoolgeld.
 • Inventariseren van blokkades voor de deelnemers aan het project om terug naar school te gaan.
 • Het aansturen en coördineren van vrijwilligers.
 • Deelname aan het actieonderzoek in samenwerking met het KANSfonds en het instituut publieke waarden.

De medewerker:

 • Heeft HBO/WO -werk- en denkniveau.
 • Werkt zelfstandig en projectmatig en kan goed prioriteiten stellen.
 • Heeft aantoonbare werkervaring met de begeleiding van jongeren en bij voorkeur kennis van de specifieke omstandigheden van dakloosheid.
 • Is innovatief, een aanpakker en flexibel om zaken op te pakken die kunnen gaan spelen bij de deelnemende jongeren in het Straat Consulaat.
 • Is een netwerker en samenwerker.
 • Heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Een diverse achtergrond is een pré.

Bij interesse stuur je je sollicitatie vóór 12 december 2022 naar sollicitatie@straatconsulaat.nl

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:
Pleun Usman, Projectleider van Stichting Straat Consulaat, telefoon: 06-42229124
of Marlies Filbri, directeur van Stichting Straat Consulaat telefoon: 06-43833590

Download vacature in PDF formaat