De deelnemers van de pojectgroep Voorlichting krijgen van onze vaste trainster, Conny van Lübeck, een training over presenteren met een groep. Met de opgedane kennis (en ervaring, want er wordt flink geoefend) zullen de Achterbanners voorlichtingen gaan verzorgen, over De Achterban, haar werkgroepen en haar successen, voor de medewerkers en cliënten van de instellingen voor dak- en thuislozen.