Het Straat Consulaat
Het Straat Consulaat behartigt de individuele en collectieve belangen van dak- en thuislozen in Den Haag en doet dit nadrukkelijk samen mét en op basis van de expertise van de doelgroep. Wij streven naar een sterke vermindering van het aantal dak- en thuislozen in Den Haag en naar voldoende opvang, zorg en hulp voor iedereen die op straat moet overleven. We werken aan destigmatisering en zetten in op een stad waarin daklozen respectvol en inclusief worden behandeld door haar burgers, ondernemers en overheid.

Het Educatieproject
Wij voeren projecten uit om te onderzoeken wat in de weg staat voor dak- en thuisloze mensen om hun perspectief te verbeteren. Als we dit inzichtelijk hebben vertalen we deze resultaten naar de overheid en de politiek zodat deze belemmeringen kunnen worden weggenomen.

In Nederland is dak- en thuisloosheid onder jongeren tussen de 18 en 30 jaar in de afgelopen tien jaar verdrievoudigd van 4.000 naar 12.600. Onder deze groep jongeren hebben velen school vervroegd verlaten. Bij een steekproef van Straat Consulaat onder de jongere vrijwilligers die dakloos zijn was dat 80%. Door DUO wordt niet geregistreerd hoeveel jongeren uitvallen door huisvestingsproblemen maar het ROC Mondriaan gaf in haar verslag aan de gemeente aan dat rond de 100 jongeren per jaar zich melden met huisvestingsproblemen. Jongeren die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie of diploma hebben in Nederland substantieel minder kansen op het duurzaam vinden van werk. Gedurende het jaar 2021 worden twee ‘terug naar school’ trainingen per jaar georganiseerd voor 20 à 30 jongeren. Resultaten uit dit project worden gedeeld met het Ministerie van VWS en de Gemeente Den Haag als pilot in het actieprogramma Jongeren met als inzet het opschalen naar een landelijke interventie.

Tijdelijke vacature Medewerker Educatieproject – 16 tot 24 uur per week
voor ziektevervanging

Voor een tijdelijke functie als invulling van afwezigheid wegens ziekte is stichting Straat Consulaat op zoek naar een medewerker die het educatieproject in ieder geval 3 maanden kan ondersteunen. Idealiter in de maanden augustus – september – oktober. De functie geldt voor 3 maanden in afwachting van herstel van de huidige medewerker van het educatieproject. Indien nodig zal het contract verlengd worden.

Vergoeding geschiedt volgens CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, schaal 8.

Activiteiten
Het educatieproject is een project wat Straat Consulaat uitvoert in samenwerking met het ROC Mondriaan in Den Haag. Er worden 2 trainingen gegeven van 12 weken voor twee keer 10 dak- en thuisloze jongeren (dus per jaar 20) gericht op de Nederlandse taal, rekenen en vaardigheden zoals schrijven van CVs, presentaties geven, solliciteren, budgetteren etc. Ook worden de deelnemers begeleid door een decaan in het maken van de juiste studiekeuze m.b.v. studiekeuzetesten.

De taken van de Medewerker Educatieproject zullen onder andere bestaan uit:

• De werving van jongeren (en 3 tot 4 oudere deelnemers) voor de training die in september start.
• Organiseren en planning van de intakegesprekken.
• Het voeren van de intakegesprekken i.s.m. een medewerker van het Straat Consulaat (introductie Jouw Ingebrachte Mentor).
• Onderhouden van het contact met de leerkrachten van het ROC en bespreken voortgang deelnemers in de training.
• Inspireren en motiveren van de deelnemers en het groepsgevoel tijdens de training en het organiseren van eventuele activiteiten
• Contact onderhouden met de hulpverleners van de deelnemers
• Het monitoren van de voortgang van het project en verslag doen van deze voortgang in de Straat Consulaat projectgroep.
• Organiseren van overleg van stichting Straat Consulaat met gemeente Den Haag, ROC Mondriaan en instellingen voor maatschappelijke opvang en opvang jongeren
• Ondersteunen van de deelnemers van eerdere trainingen bij aanmelden studie, ondersteunen en meedenken met het vinden van stage- en leerwerkplekken, aanvragen fondsen voor de extra kosten als boeken- en schoolgeld.
• Inventariseren en bijhouden van drempels voor de deelnemers aan het project.

De medewerker:
– Heeft HBO-werk- en denkniveau
– Werkt zelfstandig en projectmatig en kan goed prioriteiten stellen
– Heeft kennis en affiniteit met de doelgroep (vooral dak- en thuisloze jongeren)
– Heeft aantoonbare werkbare ervaring met de begeleiding van jongeren.
– Is flexibel.
– Is een netwerker en samenwerker.
– Heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Een diverse achtergrond is een pré.

Bij interesse stuur je sollicitatie voor 26 juli naar: marlies@straatconsulaat.nl
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jeroen van Es, Projectleider van Stichting Straat Consulaat, telefoon: 06-43 438445