Een paar weken geleden hebben 7 trotse en blije deelnemers hun certificaat behaald van de ‘Terug naar School Training’. Deze training is er voor mensen die nog geen startkwalificatie hebben. Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

De uitkomst van de training is dat een aantal mensen gaan beginnen met een BBL-opleiding, variërend van MBO niveau 1 t/m 4. Sommigen zijn nog aan het zoeken naar een stageplek, want zij willen dit jaar nog beginnen. Anderen hebben momenteel baat bij het verkrijgen van vrijwilligerswerk zodat ze ondertussen kunnen werken aan hun stabiliteit en zelfstandigheid. Eén ding hebben ze gemeen met elkaar; Het succesvol afronden van deze training heeft ze perspectief geboden en motivatie gegeven om volgende stappen te zetten. Tijdens het zetten van deze stappen worden ze begeleid door een decaan van het ROC en door de projectleider van deze training.

De ‘Terug naar School Training’ duurt 10 weken en deelnemers hebben 3 lesmiddagen per week. Ze krijgen voornamelijk taal- en rekenles. Het ervaren van het schoolritme en het leren van en met elkaar heeft een meerwaarde. De deelnemers vormen al snel een hechte groep waardoor het leren leuk wordt.

De volgende groep deelnemers zal starten op 28 september en er is nog plek over. Wil jij ook weer naar school? Of wil je meer weten?

Neem contact op via: evelien