Criminelen gebruiken telefoonabonnementen om jongvolwassenen af te persen. Ze worden door zogeheten ‘creditboys’ gedwongen telefoonabonnementen af te sluiten, soms meerdere op één dag. Vervolgens moeten slachtoffers het dure toestel bij de creditboy inleveren, en blijven ze achter met hoge maandelijkse abonnementskosten en een opeenstapeling van toestelkredieten. In december 2011 werden hierover al Kamervragen gesteld.

Naast de problemen in de praktijk ontbreekt een heldere juridische aanpak. Als jongvolwassenen aangifte willen doen worden ze gewezen op hun eigen medeplichtigheid. Daarnaast is dwang moeilijk bewijsbaar. In de jurisprudentie ontbreekt ook een eenduidige lijn. De rechtbank schaart de praktijken van creditboys soms onder mensenhandel, soms onder oplichting, afpersing en bedreiging. Die haken en ogen lijken de telecombedrijven een vrijbrief te verschaffen om geen actie te ondernemen. En wat er nu bekend is, is het topje van een ijsberg.

Straat Consulaat ziet regelmatig jongeren met veel abonnementen en hoge schulden op hun naam, goed dat Follow the money hier aandacht aan schenkt!

Elly Burgering

Telecomsector weinig geïnteresseerd in chanterende creditboys

Premium artikel Follow the money, derhalve (mogelijk) niet geheel toegankelijk