In 2007 is met extra middelen van het Rijk het Plan van Aanpak gestart, wat een einde moest maken aan dakloosheid. De opvang zat verstopt, toegang was versnipperd, preventie en nazorg konden beter.

Er is veel gebeurd sinds de start van het plan en op 9 september hebben we hier als afsluiting van het plan, samen met staatssecretaris van Rijn, op teruggekeken. Er zijn veel successen geboekt, maar we moeten ook met elkaar toegeven dat de dakloosheid nog niet is opgelost. De maatschappelijke opvang valt vanaf 2015 onder de nieuwen Wmo. Straat Consulaat  zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen.