Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en lijsttrekker van D66 Sigrid Kaag was vandaag op bezoek bij de tijdelijke daklozenopvang in de StayOkay in Den Haag. Zij ging in gesprek met het Straat Consulaat en daklozen over de uitdagingen die er liggen als ergens in de nabije toekomst de lockdown wordt opgeheven in Nederland.

Marlies Filbri, directeur Straat Consulaat:

‘Wij maken ons zeer ernstige zorgen over het lot van de 200 mensen die momenteel vanwege de RIVM richtlijnen en de winterkoude regeling worden opgevangen maar straks weer op straat moeten overleven.”

In Den Haag worden momenteel 200 mensen opgevangen in 2 tijdelijke locaties: de StayOkay en de Lozerhof. Vanaf oktober, toen de tweede lockdown in ging worden in Den Haag alle daklozen 24 uur per dag opgevangen. Nooit eerder werden tijdens de winter zoveel mensen opgevangen als dit jaar. Voor daklozen betekent dit een periode van rust, warmte en ruimte om na te denken over de toekomst.

Joy Falkena, belangenbehartiger Straat Consulaat:

“een gesprekje naast de soepbus leent zich niet voor een langer termijn perspectief dan de vraag waar kan ik vanavond droog slapen.”

Het Straat Consulaat ging vandaag met de Minister in gesprek onder andere over de noodzaak om vanuit het rijk gemeenten te ondersteunen bij de opvang van daklozen. De daklozen die deelnamen aan het gesprek brachten naar voren hoe ze dakloos waren geworden en beschreven hoe fijn het was om binnen te zijn. De opvang heeft hen geholpen om tot rust te komen alhoewel ze steeds in spanning zitten over de verlenging van de lockdown en de vraag waar ze straks naar toe moeten.

Het vraagstuk van dakloze arbeidsmigranten vraagt om een landelijke oplossing. In het rapport van het aanjaagteam arbeidsmigratie onder leiding van Emile Roemer staan belangrijke aanbevelingen om de uitbuiting van arbeidsmigranten in Nederland te voorkomen. Er staat echter niets in over het lot van de mensen die nu al tussen de wal en het schip zijn geraakt en op straat moeten zien te overleven.

Marlies Filbri:

”deze mensen vallen niet onder de wet maatschappelijke opvang en worden buiten de Corona lockdown en winterkouderegeling niet geholpen en opgevangen. Wat gebeurt er met deze mensen als straks de lockdown voorbij is?”. 

Minister Kaag bedankte de mensen voor hun openhartigheid en zegde toe samen met de lokale D66 te willen onderzoeken op welke manier een oplossing kan worden gevonden.

Kijk voor meer sfeerfoto's van de meeting op Facebook