Straat Consulaat is teleurgesteld in het coalitieakkoord. De organisatie die zich inzet voor het wel en wee van daklozen had meer verwacht van het nieuwe stadsbestuur. ‘Wat we jammer vinden is dat we in de aanloop en tijdens de onderhandelingen heel erg de urgentie hebben laten horen van de situatie in de stad’, zegt directeur Marlies Filbri in Bob Staat Op. ‘Maar we zien nu in dit coalitieakkoord dat er met die boodschap niet veel is gebeurd.’

In het akkoord hebben D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA afgesproken de dienstverlening en hulpverlening aan dakloze mensen bij het Daklozenloket te verbeteren. Ook moeten mensen niet nodeloos beboet worden. Voor de permanente winteropvang en de winterkouderegeling wordt nog gezocht naar een vaste locatie, daarvoor is eenmalig 3 miljoen euro beschikbaar en de komende jaren 2,5 miljoen euro. Daarnaast wil ze huisuitzettingen voorkomen door samen te werken met woningcorporaties bij het oplossen van schulden. Ook meer betaalbare woningen moeten helpen het probleem te bestrijden.

Straat Consulaat had gehoopt op meer ambitie op het gebied van wonen. ‘Die crisis raakt ons allemaal, maar zeker mensen die dakloos zijn. We zien vooral dat wordt voortgezet wat de afgelopen jaren is gedaan. Er is een ambitie om 30 procent sociaal te bouwen, 4.000 woningen te bouwen. Het is allemaal mooi, maar dat bleek de afgelopen jaren al onhaalbaar.’ Ook ziet ze geen maatregelen die tot een omslag leiden in het managen van dakloosheid door middel van opvang. ‘En er is geen extra geld ingezet voor wonen. Dat vind ik jammer.’

Lees het complete artikel op de website van DenHaagFM:

Straat Consulaat teleurgesteld in coalitieakkoord: 'Dakloosheid wordt zo niet opgelost'

foto: Eveline van Egdom.