Onlangs hebben we een brief gestuurd aan de Raad waarin we onze reactie geven op de programmarekening 2023 van de Gemeente Den Haag. In deze brief benadrukken we de ernstige situatie rondom de aanpak van dakloosheid in onze stad. We nodigen u uit om kennis te nemen van onze bevindingen en aanbevelingen, die essentieel zijn voor het verbeteren van de huidige omstandigheden. Lees hieronder de volledige inhoud van onze brief.

 Geachte raad,

Hierbij de reactie van het Straat Consulaat op de programmarekening 2023.

Na de recente bespreking van de Voortgangsrapportage Aanpak Dakloosheid in de raadscommissie hebben wij onze aandacht gericht op de Programmarekening 2023 van de Gemeente Den Haag. Ook hieruit blijkt dat bij de aanpak van dakloosheid de omslag van opvang naar wonen nog op gang moet komen. De cijfers zijn zeer verontrustend. 3.057 unieke bezoekers bij het daklozenloket, 208 dakloze gezinnen in de opvang en hotels, waarvan 356 kinderen en 239 volwassenen. Daarnaast 863 jongeren onder de 27 jaar die zich gemeld hebben en daarbovenop nog eens 431 dakloze jongeren in begeleiding bij het Jeugd Interventie Team.

Tegelijkertijd is er nauwelijks uitstroom door het uitblijven van woonoplossingen. Zo heeft het Doorbraakplan 0 woningen opgeleverd in 2023. In totaal zijn er 333 uitstromers uit zorgdoelgroepen gehuisvest en dat is vooral te danken aan de convenantwoningen. Maar ook dat is extreem weinig. De vraag is 1.000 a 1.200 woningen per jaar.

Uit de evaluatie van het Koepelconvenant Huisvesting Zorgdoelgroepen blijkt dat Den Haag het minste aantal doorstroomwoningen levert van de G4. Zie:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger

Wat ons ook verbaast is dat deze evaluatie al een jaar op de plank ligt. Er zitten goede aanbevelingen in waar nog niets mee is gedaan. Terwijl de nood enorm is. Wij vragen het college om snel nieuwe convenantafspraken te maken met de corporaties.

Helaas moeten wij opnieuw onze noodkreet herhalen dat er veel te weinig betaalbare woningen gerealiseerd worden. De achterstand is de afgelopen vier jaar verder opgelopen. Het toch al aanzienlijke tekort is verder opgelopen met 3.000 woningen.

Jaar Coalitieakkoord Opgeleverd In aanbouw genomen

Jaar  Coalitieakkoord Opgeleverd In aanbouw genomen
2020 1.200 396 336
2021 1.200 344  757
2022 1.200 408 638
2023 1.200 514 138
Totaal 4.800 1.662 1.869

Deze problematische situatie komt ook tot uiting in de financiële cijfers van de programmarekening. Het gebrek aan betaalbare woonruimte leidt tot steeds hogere kosten voor opvang van mensen die geen woning kunnen vinden en dakloos worden.

Zo zijn de lasten voor maatschappelijke opvang sinds 2022 toegenomen van 41,3 mln. tot 47,9 mln. per jaar. Dit is nog los van de kosten voor vrouwenopvang, de opvang EU-migranten en inkomensvoorzieningen voor dakloze mensen. We zijn zeer benieuwd hoeveel mensen in 2023 met al dit geld zijn opgevangen en hoeveel dit kost per persoon. Wij zijn er van overtuigd dat het investeren in woonruimte een stuk goedkoper is dan wat we nu aan opvang kwijt zijn. Bovendien is een eigen woonplek de oplossing om mensen perspectief te bieden, opvang is dat vaak niet.

Namens de directie van het Straat Consulaat,

Jan de Vries en Marlies Filbri

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!