De vier grote steden – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – hebben de voorbereidingen op vrijdag 27 april al met onmiddellijke ingang opgeschort. Dat gebeurde in overleg met het ministerie. In het begrotingsakkoord dat door VVD en CDA met D66, GroenLinks en ChristenUnie is overeengekomen staat dat de nieuwe toets op het inkomen van gezinnen in de bijstand wordt teruggedraaid.

De SP stelt dat door de huishoudtoets gezinnen uit elkaar zouden worden getrokken en ouderen en mantelzorgers worden gestraft. Straat Consulaat vreesde vooral voor toename van het aantal dakloze jongeren. Volgens het ministerie van Sociale Zaken gaat het om een afspraak in het akkoord die voor alle gemeenten geldt. Over de gevolgen van het akkoord zullen de gemeenten naar verwachting in de loop van de week worden geïnformeerd.