Op donderdag 2 september 2021 was het Straat Consulaat aanwezig bij het buurt interventie team in de wijk Morgenstond te Den Haag. Dit is een team van zevenendertig enthousiaste vrijwilligers, jong en oud, uit de buurt om samen de wijk leefbaar, schoon en veilig te houden.

Enige tijd geleden heeft deze partij contact gezocht met het Straat Consulaat omdat ze tijdens hun rondjes door de wijk ook dakloze mensen tegen kwamen. Voor het Straat Consulaat aanleiding om een keer een avondje mee te lopen en te kijken wie we zouden aantreffen en om te zien of zij al bekenden zijn bij het Straat Consulaat.

Dit was tevens een mooie gelegenheid om het buurt interventie team een paar tips te geven om hoe met dakloze mensen om te gaan. Tijdens deze ronde door de wijk kwamen we twee daklozen tegen die we netjes te woord hebben kunnen staan. We hebben hun namen genoteerd om te zien of we iets voor hun kunnen betekenen met betrekking tot hun traject of de optie tot doorverwijzen naar een passende instantie.

Wij kunnen vanuit het Straat Consulaat makkelijk doorschakelen met diverse hulpinstanties en hebben we ook de mogelijkheid om ze te voorzien van een shelterbag of slaapzak en/of een tent.

We hebben ook aangegeven dat er op de Koekamp in Den Haag dagelijks initiatieven zijn om gratis lekker eten te kunnen krijgen en de soepbus van het Leger des Heils.

Tevens dat er ook mogelijkheden tot gebruik nemen van een douche of het gebruik van de wasmachines op de locaties van het Leger des Heils in de Wagenstraat en Reakt op de Laan van Meerdervoort.

Na de ronde door Morgenstond hebben we nog een nabespreking gedaan en heb ik kennis mogen maken met Marga, de coördinator van het Morgenstond interventie team. Voor zover ik weet zijn er zes verschillende buurt interventie teams. De komende tijd zal het Straat Consulaat al deze teams gaan bezoeken om kennis te maken, voorlichting te geven over dakloosheid en een rondje met ze doen door de wijk.

Onze ambitie is dat een vaste vrijwilliger vanuit de Achterban meegaat met de verschillende teams. Op deze manier krijgt het Straat Consulaat een completer beeld van alle daklozen in Den Haag en waar ze verblijven. Dit ook met als doel om de teams te ondersteunen met betrekking tot alles wat met dakloosheid te maken heeft.

Het Straat Consulaat en haar vrijwilligers kijken uit naar een mooie samenwerking met de verschillende buurt interventieteams.

Jeroen Melchior, straatwerker bij het Straat Consulaat.

Meer info over het team in Morgenstond:

BIT Morgenstond

Foto: van de website BIT