Dit weekend zijn wij vanuit Straat Consulaat bij het Woonprotest in Amsterdam aanwezig met onze collega’s en vrijwilligers uit de Achterban. Wij sluiten ons aan bij het Woonprotest omdat ook wij zien dat de wooncrisis het afgelopen jaar alleen maar groter is geworden. Er meer druk is op de sociale woningvoorraad dan ooit. En dakloosheid nog steeds stijgt! Onder jongeren steeg dakloosheid het afgelopen jaar zelfs met 50%

Op 1 januari 2022 stonden ruim 219.000 woningen, kantoren en winkels leeg in Nederland. Ook in de gemeente Den Haag stonden veel gebouwen stof te vangen. We zitten midden in een wooncrisis die veroorzaakt is door bewust beleid, maar de nieuwe kabinetsplannen hebben nog lang niet tot resultaat geleid.

Den Haag weigert leegstandsverordening in te voeren

In 2010 is zelfs al de Wet Kraken en Leegstand ingevoerd. Door deze wet is het kraken van leegstaande panden verboden. Maar de wet was ook bedoeld om leegstand tegen te gaan. Hier is in de praktijk echter niets van terecht gekomen. In Den Haag weigert de gemeente om een leegstandsverordening in te voeren. De gemeente vindt dit te veel werk. Het gevolg is dat er in Den Haag duizenden gebouwen leeg blijven staan. Soms al meer dan 20 jaar. Voorbeelden zijn allerlei ambassades en kantoorpanden die al jarenlang staan te verkrotten.

In de binnenstad staat 10% van alle winkelpanden in Spuistraat en Vlamingstraat leeg. Om deze leegstand te verhullen worden de etalages gevuld met reclame-uitingen van culturele instellingen. Van al het vastgoed van de gemeente Den Haag staat 6% leef, oftewel 63.000 m2. Volgens de officiële cijfers van de gemeente wordt 8% van alle woningen niet bewoond. Deze staan niet allemaal leeg maar vaak zijn dit 2e woningen waar mensen zich niet inschrijven. Verder is er veel leegstand op bedrijventerreinen zoals Binckhorst en Zichtenburg. In de Regentesse- en Valkenbosbuurt voeren buurtbewoners al heel lang actie tegen de leegstad van tientallen woningen. Rond Prinsegracht en Brouwersgracht staan heel veel grachtenpanden al heel lang leeg waar honderden mensen hadden kunnen wonen. En bij station Holland Spoort staat het oude belastingkantoor inmiddels 10 jaar leeg. Ook hier zouden honderden mensen kunnen wonen.

Ondanks bombastisch gepresenteerde plannen van de minister van Volkshuisvesting vinden er jaarlijks nog steeds duizenden huisuitzettingen plaats en is het aantal dakloze mensen niet afgenomen maar toegenomen.

Daarom sluiten wij ons dit weekend aan bij het Woonprotest in Amsterdam.