Komende donderdag 15 september 2022 bespreekt de gemeenteraad de situatie rond dakloosheid in Den Haag. Het Straat Consulaat komt inspreken en heeft alvast een alarmerende brief gestuurd aan het college en raad.

De situatie is volgens het Straat Consulaat zeer alarmerend. Marlies Filbri, directeur van het Straat Consulaat: “Op alle fronten staan de seinen op rood. Er is een enorm woningtekort, de bestaanszekerheid staat zwaar onder druk, de daklozenopvang kan het niet meer aan en de doorstroming zit helemaal vast. Ondanks de extra inzet van geld en middelen lukt het niet om het groeiende leger van daklozen perspectief te bieden. We houden ons hart vast voor de komende winter.”

Dakloosheid is primair een woonprobleem

Volgens het Straat Consulaat is er een radicaal nieuwe en integrale aanpak nodig om dakloosheid op te lossen. Filbri: “Wij roepen de gemeente op om in navolging van het kabinet dakloosheid voor 2030 uit te bannen onder het motto “Housing First” en veel meer in te zetten op preventie waarbij dakloosheidsbeleid onderdeel van het woonbeleid wordt.

Het voorkomen van de instroom

De hoge inflatie en met name de energieprijzen duwen miljoenen mensen in bestaansonzekerheid. Dat geldt ook voor Den Haag waar één op de vijf huishoudens behoort tot de minima. Volgens het Straat Consulaat kan niet langer gewacht worden met het nemen van maatregelen om te voorkomen dat een steeds grotere groep mensen dakloos raakt. Het is van groot belang dat er een moratorium komt op huisuitzettingen om te voorkomen dat mensen op straat gezet worden.

Kwetsbare positie arbeidsmigranten

Twee jaar na het alarmerende rapport Roemer is er nog steeds sprake van een tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Het college wacht op het Rijk, wijst naar het Westland en leunt achterover. Nieuwe locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten zijn er niet gekomen. Ook met het doorbraakplan voor huisvesting van kwetsbare doelgroepen waaronder arbeidsmigranten is nog geen enkel bed gerealiseerd.

Verbeteren van de Opvang

De opvang voor dakloze mensen, gezinnen en jongeren zit nu al langere tijd helemaal vol! Per 1 september biedt de enige noodopvang in Den Haag geen dagopvang meer. De beloofde permanente winteropvang is voor het jaar 2022/2023 nog niet geregeld. Ook over de locatie voor de winterkouderegeling (WKR) is nog geen besluit genomen. Marlies Filbri: “Dat in deze stad de meest basale voorziening, namelijk een laagdrempelige noodopvang voor dakloze mensen, steeds verder wordt uitgekleed en voor veel mensen niet beschikbaar is, is een schande. Gaan we ondanks de positieve ervaringen met de permanente winteropvang mensen toch weer in de kou laten staan?”

Concluderend

zijn we vanuit het Straat Consulaat niet te spreken over het gebrek aan urgentie en het gebrek aan een gedegen beleid op basis waarvan we zouden kunnen concluderen dat de verrichte inspanningen van de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan een vermindering van dakloosheid. Met de huidige onzekere toekomst die voor ons ligt is het zaak dat het nieuwe college en de raadsleden topprioriteit maken van het bestrijden van dakloosheid om te voorkomen dat mensenrechten in onze stad van recht en vrede dagelijks worden geschonden.

Voor info

Marlies Filbri
Directeur Straat Consulaat
06-43833590

Alarmerende brief van het Straat Consulaat aan het college en raad