‘Straat Consulaat was benaderd door de gemeente Den Haag om mee te denken over de Hackaton for Good, een evenement waarbij teams uit de hele wereld slimme oplossingen bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Deze editie vond plaats van 1 tot 3 december 2023 in Den Haag.

Wat is de Hackaton for Good Den Haag 2023?

Tijdens de Hackaton for Good concurreren internationale teams om datatechnologie-oplossingen te ontwerpen die helpen bij het bestrijden van rampen, nepnieuws en internationaal onrecht. Het event wordt jaarlijks gehouden in Den Haag, in samenwerking met The Hague Tech, een hub voor innovators, ondernemers en changemakers.

Samenwerking en Ontwikkeling van de Uitdaging

Peter Bos en Sanne van Meggelen, belangenbehartigers van Straat Consulaat, bedachten samen met Zaryan Nuri, Damiet Groen en Erwin Tak van de gemeente Den Haag, een uitdaging voor de hackathon.

De uitdaging luidde: “Streamline the sheltered housing process in The Hague” en was als volgt beschreven:

De stad Den Haag staat voor een veelzijdig huisvestingsprobleem van dak- en thuisloze mensen en mensen die beschut wonen nodig hebben. Ambtenaren en huisvestingsorganisaties vertrouwen momenteel op verouderde communicatiemethoden en handmatige processen met Excel-sheets, wat niet efficiënt is. Het kost veel tijd om beschikbare huisvestingsplekken af te stemmen op de profielen van de dakloze mensen. Dit kan leiden tot lange wachttijden, onjuiste toewijzingen, enzovoorts. Bovendien ontbreekt het aan een gecentraliseerd overzicht van de huisvestingsmogelijkheden in de stad. En het aantal mensen dat terugvallen naar dakloosheid wordt niet bijgehouden. De huidige huisvestingscrisis vraagt om oplossingen, en er zijn zowel tijdelijke als permanente huisvestingsmogelijkheden nodig. De uiteindelijke opdracht is om een toegankelijker en pro-actiever systeem te creëren voor opvang- en woonzoekenden, dat niet alleen huisvesting biedt, maar als dat nodig is, ook zorg of begeleiding biedt bij het weer zelfstandig wonen in je eigen huis.

Oftewel: Hoe kunnen we met technologische innovatie en data meer grip krijgen op het wonen- en zorgvraagstuk voor Den Haag. Met real time inzicht in de vraag naar – en het aanbod van wonen en zorg, en het liefste op een digitale kaart van de stad. Zodat we een soort ‘Funda voor aandachtsgroepen voor wonen’ maken.

Technologische Innovatie voor Wonen- en Zorgvraagstukken

Vijf teams uit verschillende landen en universiteiten gingen aan de slag met deze uitdaging. Afgelopen zondag presenteerden de teams hun oplossingen aan een jury, waaronder Peter Bos van Straat Consulaat.

Uiteindelijk won het team ‘Coffeebreakers’ de Hackaton for Good Den Haag 2023. Maar ook het team van ‘Sorry Geen Dienst’ won een award. Peter Bos: “Het was een moeilijke keuze. ‘Sorry Geen Dienst’ had een innovatieve telefoonapp bedacht waar dakloze mensen 24/7 kunnen melden dat ze woonruimte of opvang zoeken. Met AI (kunstmatige intelligentie) kan de app de aanvraag digitaal maken zodat de medewerkers van het daklozenloket de volgende dag al aan de slag kunnen met het regelen van woonruimte of opvang.

En ‘Coffeebreakers’ had een systeem ontwikkeld waarin het hele proces van aanvraag tot matching van de persoon aan woonruimte gedigitaliseerd was. Van de cliënt wordt een digitaal profiel gemaakt en de beschikbare woon- of opvangplekken zichtbaar gemaakt op Googlemaps. Deze oplossing van ‘Coffeebreakers’ werd op een prettige en toegankelijke wijze gepresenteerd.”

Toekomstperspectief en Ontwikkelingen

De gemeente Den Haag onderzoekt nu de mogelijkheden om deze oplossingen verder te ontwikkelen, hoewel dit veel tijd en onderzoek zal vergen. De toekomst zal uitwijzen hoe deze innovaties kunnen bijdragen aan het oplossen van huisvestingsvraagstukken in Den Haag.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!