De afgelopen periode is het aantal aanvragen voor tenten en slaapzakken aan het adres van Straat Consulaat fors gestegen. In Den Haag bestaat een wachtlijst voor de nachtopvang en daarom deelt het Straat Consulaat tenten en slaapzakken uit, zodat daklozen toch droog en enigszins veilig de nacht door kunnen brengen. Natuurlijk is dit geen oplossing, maar slechts een noodvoorziening. 

Dinsdag 10 augustus 2021 werden 50 shelterbags overhandigd aan het Straat Consulaat. Drie vrijwilligers van het Straat Consulaat, allen met ervaring in dakloosheid, namen de Shelterbags namens het Straat Consulaat in ontvangst.

Shelterbag en het tentenproject
Het Shelterbag project sluit goed aan op het tentenproject van Straat Consulaat. Beiden zijn in beginsel gestart om daklozen warmte te bieden. Gezien de Shelterbags gefinancierd zijn door onder andere Stichting Doen, de Rabobank Foundation en Start Foundation, kan de stichting de producten gratis aanbieden aan Straat Consulaat. Zij kunnen ervoor zorgen dat ze bij de juiste mensen terechtkomen. Daarnaast vragen wij nog steeds om donaties voor tenten in combinatie met slaapzakken.

Zoals eerder gesteld zijn de shelterbag en ons tenten & slaapzakken project slechts noodvoorzieningen. Het Straat Consulaat blijft als belangenbehartiger voor de daklozen in Den Haag opkomen om tot structurele oplossingen te komen. Met als grondgedachte dat ‘Wonen een Mensenrecht’ is in Nederland.