We signaleren een aantal zorgwekkende zaken die dringend aandacht behoeven!

  • Toename dakloosheid.
  • Steeds meer mensen leven langdurig in armoede.
  • Te veel mensen krijgen niet de zorg die zij nodig hebben.
  • Het ontbreekt veel mensen aan werkelijk perspectief op een beter leven.
  • Er wordt onvoldoende invulling gegeven aan preventie van dakloosheid.
  • Ervaringsdeskundigen worden te weinig opgeleid en ingezet.
  • Mensenrechten worden onvoldoende gerespecteerd.

Daarom vraagt de Werkplaats COMO (Cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang, voortgekomen uit COMO G4 en Werkplaats MO), waar Straat Consulaat/Achterban deel van uit maakt, nadrukkelijk aan de landelijke politieke partijen, om een aantal speerpunten op te nemen in de nieuwe verkiezingsprogramma’s.  Hiertoe werd deze week een document naar de partijbureaus gestuurd, waarin we een aantal concrete aanknopingspunten meegaven, voortkomend uit onze praktijkkennis en ervaring. Via onderstaande link te lezen!

WP-COMO Speerpunten tbv Partijprogramma’s vanuit cliëntperspectief 10-07-2016