Bankslapers, ‘zelfredzame’ daklozen, pechvaders, ex-gedetineerden, arbeidsmigranten of mensen die verblijven op vergeten plekken zoals vakantieparken. Een groeiende groep personen is niet in staat om via de reguliere weg toegang te vinden tot de woningmarkt, tot geen enkel segment. Door een combinatie van persoonlijk gedrag, een levensgebeurtenis, druk op de woningmarkt en blinde vlekken in lokaal beleid.

Wie valt waarom tussen wal en schip op de woningmarkt en welke ongewenste en illegale woonoplossingen vinden zij? En hoe kunnen gemeenten en andere partijen bijdragen aan het verkleinen van het souterrain van het wonen?

In magazine ‘Souterrain van het wonen’ verkent Platform31 de onderkant van het wonen in Nederland door analyse van literatuur, media-publicaties en beleidsstukken én door experts en ervaringsdeskundigen aan het woord te laten. Daarnaast zijn uiteenlopende oplossingen verzameld die een bijdrage leveren aan het verkleinen van het souterrain. Het doel van dit magazine is om gemeenten, woningcorporaties en andere partijen te ondersteunen in het erkennen, herkennen en verkleinen van het lokale souterrain.

Elly Burgering

Lees het complete artikel op de website van Platform31:

Souterrain van het wonen

Foto: uit online magazine Platform31