Naar aanleiding van de onrust die wij waarnemen en de zorgen die wij hebben aangaande de sluiting van de Zilverstraat schreven wij met input van mensen die gebruik maken van deze opvang een brief aan wethouder van Alphen.

Wij zijn blij met de intensieve contacten die hij onderhoudt met de mensen uit onze achterban. Er ligt een mooi tien punten plan, waarvan de eerste stappen al zijn gezet. Uitgangspunten zijn humane opvang en de inzet op zo goed mogelijk herstel. Uitgangspunten die wij van harte delen en waar we blij mee zijn.

Er zijn nieuwe locaties gerealiseerd, uitplaatsing is in volle gang, maar komt de sluiting van met name de Zilverstraat niet te vroeg?

Elly Burgering

Download en lees de briefwisseling via de onderstaande links:

Brief Straat Consulaat aan wethouder van Alphen

Antwoord wethouder van Alphen aan het Straat Consulaat