De recente beslissing van de NS en ProRail om de banken met tafels uit de hal van station Den Haag CS te verwijderen vanwege overlast door daklozen heeft scherpe kritiek ontvangen van het Straat Consulaat. Volgens hen is dit geen effectieve oplossing. Hoewel de picknickbanken zijn verdwenen, blijven er kleine stenen ‘poefjes’ over. Sommige reizigers ervaren nu ongemak omdat ze geen tafels meer hebben om op te rusten.

De vraag rijst waar de daklozen nu naartoe zullen gaan. Volgens de NS en ProRail is de beslissing genomen vanwege een toename van overlast en agressie, waarbij dakloze EU-migranten als verantwoordelijken worden aangewezen. Het Straat Consulaat bekritiseert deze actie en vindt dat de gemeente Den Haag in gebreke blijft door geen verantwoordelijkheid te nemen voor deze daklozen. Hierdoor verplaatst het probleem zich naar andere locaties waar al veel daklozen verblijven.

Hoewel het Leger des Heils en de Poolse hulpstichting Barka zich bekommeren om deze groep, is het probleem te groot om met incidentele noodopvang aan te pakken. De gemeenteraad heeft ook kritiek geuit op de verwijdering van de bankjes, maar de wethouder steunt de beslissing van de NS en ProRail. De herinrichting van de stationshal is een tijdelijke proef die na twee maanden wordt geëvalueerd. NS en ProRail streven ernaar om in de toekomst voldoende zitgelegenheid te bieden voor en achter de poortjes.

Lees het volledige artikel op de website van Den Haag Centraal:

Scherpe kritiek op weghalen banken op Den Haag CS

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!