Achterbanners en Straat Consulaat doen mee met een kraam en het voorlichtingsspel aan het Rosehip-cliënten festival van Parnassia. Diverse instellingen verstrekken informatie, de hele dag muziek en een mooie afsluiting met een heerlijke BBQ. Doel van de dag was netwerken, elkaar ontmoeten en uitwisselen. En plezier hebben met elkaar. Zeer geslaagd.