Verlenging van de noodopvang n.a.v. persconferentie 14 januari 2022.
Op 14 januari is aangekondigd dat de lockdown wordt verlengd (met een aantal versoepelingen). De oproep vanuit het Rijk om noodopvang te organiseren wordt daarom verlengd tot en met 25 januari 2022.

Vanaf het moment dat de lockdown eindigt geldt een afbouwperiode van twee weken. Omdat de maximale capaciteit in een aantal grote centrumgemeenten bereikt is doet het Rijk een dringend beroep op alle centrumgemeenten om de noodopvang in heel Nederland toegankelijk te houden.

Noodopvang
Het ministerie van VWS roept gemeenten op – net als tijdens eerdere landelijke lockdowns – de nachtopvang ook open te stellen voor mensen die daar conform de Wmo2015 geen recht op hebben en ervoor te zorgen dat dakloze mensen overdag naar binnen kunnen om warm te worden, voor sanitaire behoeften en om een maaltijd te nuttigen. Locaties waar georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen mogen openblijven. Inlooplocaties voor dak- en thuisloze mensen vallen hier ook onder. De oproep blijft geldig zolang er sprake is van een landelijke lockdown, in ieder geval tot 26 januari. De afspraken tussen het Rijk en de VNG over compensatie van de meerkosten in verband met het volgen van deze richtlijn zijn hierbij van toepassing. Meer nog dan tijdens eerdere lockdowns is de inzet van alle gemeenten met creativiteit en flexibiliteit nodig in verband met de grotere besmettelijkheid van de Omikron variant. Het ministerie van VWS doet daarom een nadrukkelijk beroep op álle centrumgemeenten om waar nodig in gezamenlijkheid of onderlinge afstemming alle dak- en thuisloze mensen op te vangen.

Lees het complete verhaal in het bijgevoegde PDF bestand:

Richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen