De gezamenlijke religieuzen van Nederland hebben een open brief geschreven over de economie. Deze brief wordt zaterdag 10 mei gepresenteerd bij de Hircos-communiteit in Den Haag. De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) houdt zich al enige tijd nadrukkelijk bezig met het thema van de economie tegen de achtergrond van de groeiende tweedeling in onze samenleving. 

Een brede bezinning onder religieuzen zelf over de actuele betekenis van armoede heeft geleid tot ‘Geroepen om te delen – open brief van de religieuzen over de economie’. Straat Consulaat is uitgenodigd om vanuit haar contacten en praktijk met dak en thuislozen en druggebruikers een reactie te formuleren op deze brief. Fijn om op deze manier aandacht te besteden aan onze mensen.