Jongeren van Jongerenpanel de Derde Kamer geven gevraagd en ongevraagd advies aan beleidsmakers en bestuurders. Het Nationaal Actieplan Dakloosheid; Eerst een Thuis is aandachtig bestudeerd door het jongerenpanel. De ambitie om dakloosheid volledig uit te bannen geeft het jongerenpanel een 10! Maar over hoe Nederland die ambitie wil realiseren hebben zij zorgen.

Het ‘oordeel’ van het jongerenpanel hebben zij verwerkt in een rapportage. Hierin geven ze een cijfer voor de inhoud van het hoofdstuk en een cijfer voor de mate van concreetheid van bijbehorende acties en resultaten. Het tweede cijfer laat vooral het gebrek aan vertrouwen (van het jongerenpanel) zien of de acties voldoende bij zullen dragen aan het behalen van de ambitie om dakloosheid uit te bannen.

Het jongerenpanel hoopt, dat iedere lezer – net als vroeger op school – voelt dat nu een onvoldoende scoren een aanmoediging is om meer te doen en harder te werken. En moedigen vooral aan om vanuit het perspectief van hen en andere dakloze mensen te kijken wat er nog meer kan en moet gebeuren om de ambitie te behalen. Ze hopen dat hun kerstrapport van volgend jaar alleen maar voldoendes laat zien.

Aan het Rapport Nationaal Actieplan Dakloosheid van Jongerenpanel de Derde Kamer hebben de jongeren van de Achterban van het Straat Consulaat hard meegewerkt. Zij zijn ook vertegenwoordigd in het jongerenpanel.

Lees het hele Rapport Nationaal Actieplan Dakloosheid hier.