In de nieuwe projectgroep internetmedia  van De Achterban zijn de taken verdeeld: de Achterban Facebookpagina heeft een nieuw gezicht gekregen, de Achterban website zal interactiever worden en via de Achterban LinkedIn pagina zullen discussies worden opgestart en zal aan discussies worden deelgenomen.