De expositie “Kijk ons is” is het resultaat van een fantastische Vrouwenverwendag (voor dak- en thuisloze dames), waarbij belangrijkste doel was, dat mensen elkaar ontmoeten. We hopen dat er door de Vrouwenverwendag een verandering ontstaat en we elkaar in het dagelijks leven zien. Want zoals Jeltje van Nieuwenhoven zo mooi sprak tijdens de opening; wij moeten elkaar als vrouw zien en niet oordelen.

Om dit te illustreren, is er tijdens deze dag door stichting Portable Collectieve een crea workshop gehouden, waaraan de gehele dag door alle vrouwen is gewerkt. Vrijwilligers uit het bedrijfsleven, dames die hier nog nooit mee te maken hebben gehad, dames uit het bejaarden tehuis voor gebruikers, dames die in aanraking zijn of zijn geweest met prostitutie, dames uit de nachtopvang, asielzoekers, tienermoeders, dames die na lange tijd van dakloosheid weer een huis hadden maakten samen ludieke portretten, als ideaalbeeld, met een boodschap of zomaar.

Wethouder Wijsmuller opend de expositie "kijk ons is"
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger

Wethouder Wijsmuller opende de expositie “kijk ons is”

Wethouder Joris Wijsmuller (wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur) opende de expositie.

Als vervolg op de expositie, willen we met verschillende partijen (waaronder de vrouwen zelf) een stadsgesprek organiseren over positie van kwetsbare vrouwen in de samenleving. Wat kunnen we samen doen om hier iets in te veranderen. De wethouder heeft toegezegd de uitkomsten van het stadsgesprek mee te nemen. Heel blij met het enthousiasme waarmee iedereen wil meedenken.