DOMUS heeft samen met haar bewoners afgelopen 3 weken hard gewerkt, om vanuit het advies van de bewoners te verbeteren.

Samen hebben ze de volgende afspraken gemaakt:

  • Een spaarsysteem voor het eten.
  • Er wordt gekeken naar aanpassingen in de keuken, zodat bewoners in de toekomst misschien zelf kunnen koken
  • De gang word opgefleurd met grote panelen, die beschilderd worden bij Zie en Doe (dagloonproject DOMUS Oranjeplein).
  • Aan de persoonlijke map is een a4 toegevoegd met een duidelijk overzicht wat en waarvoor je betaalt.
  • Er komt een duidelijke actiepuntenlijst van het bewonersoverleg.

Domus heeft de verbetersticker zeker verdiend, we hopen dat de verbetertafel heeft bijgedragen om ook in de toekomst de medezeggenschap van bewoners te versterken!

Over Domus:

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en er worden individuele afspraken gemaakt over middelengebruik. De hulpverlening wordt aangepast op de zorgvraag met als doel dat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.
Lees hier meer .