Het Straat Consulaat vindt perspectief ontwikkelen voor mensen levend aan de onderkant van onze maatschappij belangrijk. Leren en ontwikkelen van communicatieve eigenschappen komen aan de orde in een serie van een tiental workshops.

Januari 2017 zijn we gestart met een serie van tien workshops. 16 maart 2017 vond de laatste workshop plaats en ontvingen de eerste enthousiaste deelnemers uit handen van de trainers een mooi certificaat. De trainingen werden verzorgd door onze vrijwilligers (kanjers!) Ron Staallekker en Eelke Dangreaux. Zij hebben allebei in het verleden ervaringen opgedaan. Dit bleek duidelijk uit het hoge niveau en de kwaliteit van de bijeenkomsten. Daarna volgde een klein feestje met natuurlijk een fotomoment.

Straat Academie: Certificaten voor eerste groep enthousiaste deelnemers afgegeven!
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger

Straat Academie: Certificaten voor eerste groep enthousiaste deelnemers afgegeven!

Hoe werken de workshops van de straat Academie? Waar gaat het over?!

Deelnemers kiezen bij ons zelf waar de workshops over moeten gaan. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen in het communicatiebereik zijn:

  • feedback geven en ontvangen,
  • effectief vergaderen,
  • debatteren,
  • gesprekstechnieken,
  • dramadriehoek,
  • Roos van Leary

maar ook luchtigere zaken staan op het programma. Museumbezoek aan het prachtige Escher museum in Den Haag  gevolgd door discussie is een voorbeeld hiervan. Den Haag kent vele interessante musea en tentoonstellingen die wellicht ook een workshop waard zijn.

Nieuwe Workshops? Tell me more!…

Vanwege het succes en enthousiasme zullen de workshops worden voortgezet. Niet wekelijks, zoals in deze eerste cyclus, maar om de week. Zij vinden plaats in de oneven weken,
op donderdag van 10:00 – 14:30 uur, bij ons op Parkstraat 32 te Den Haag. Er worden steeds twee blokken verzorgd, onderbroken een lunch. De eerstvolgende training vindt dus plaats op donderdag 30 april.

Wanneer is de volgende workshop?

Check dan onze website, waar het bij de evenementen zal worden aangekondigd!

Wil je er graag bij zijn?

Bel of stuur even een berichtje naar Elly: 06 – 43 83 35 90.

Gratis Deelname voor de doelgroep

Deelname is gratis voor dakloze mensen en mensen die verblijven in de maatschappelijke opvang. De inhoud van volgende trainingen wordt steeds in samenspraak met de aanwezige groep bepaald.