Achterbanners hebben het plan opgevat om binnen instellingen voor Maatschappelijke opvang, dagbesteding, bij politici, beleidmakers, kortom voor iedereen die het horen wil, voorlichting te gaan verzorgen over De Achterban, haar werk- en projectgroepen, het Straat Consulaat en alles wat te maken heeft met belangenbehartiging voor dak- en thuislozen en druggebruikers. Instellingen zijn inmiddels benaderd en de eerste “opdrachten” zijn binnen.