Gemeenten zijn wettelijk verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. De variëteit is groot, één recept is er niet en de (on)bekendheid blijft een worsteling.

Niet goed vindbaar

De in de Wmo 2015 vastgelegde verplichting om onafhankelijke ondersteuning te bieden is nog niet in alle gemeenten goed georganiseerd. Het aanbod is versnipperd, niet altijd goed vindbaar en niet goed herkenbaar. In de uitvoering kan het beter. Om een betere bekendheid aan onafhankelijke cliëntondersteuning te geven is vorig jaar het project Koplopers Onafhankelijke Cliëntondersteuning van start gegaan. ‘De veertien gemeenten die tot de koplopers behoren, hebben het nog niet allemaal perfect geregeld, maar hebben het onderwerp hoog op de agenda staan en bieden onafhankelijke cliëntondersteuning op een innovatieve manier aan’, vertelt Joost de Haan, projectmedewerker informele zorg bij Movisie, die het project begeleidt.

Lees het complete artikel op de website van binnenlandsbestuur.nl:

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/worstelen-met-clientondersteuning


Onafhankelijke cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen en verslaafden

In 2018 is bij het Straat Consulaat het project Onafhankelijke cliëntondersteuning gestart. Er zijn twee projectleiders aangesteld die samen met een team van gemotiveerde vrijwilligers, veelal ervaringsdeskundigen, uitvoering gaan geven aan dit project.

Onafhankelijke cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen en verslaafden