Woensdag 19 september zijn de lessen van de ‘weer naar school’ training van het educatieproject weer van start gegaan. In deze derde training van 2018 doen 14 leerlingen mee. De leerlingen hebben ervaring met dak-, of thuisloosheid en krijgen nu hun leven steeds meer op orde. De leerlingen hebben vaak een achterstand en lopen tegen problemen aan waardoor ze niet via de normale route naar het MBO- onderwijs kunnen.

De ‘weer naar school training’ is een eerste opstap om weer in het ritme te komen, te oriënteren welke studie bij hen past en hun kennis over rekenen en Nederlands op te halen. Eind november mogen zij hopelijk hun certificaat in ontvangst nemen waarna hun begeleiders hen ondersteunen bij fondswerving voor hun gekozen opleiding.

Paraskevidekatriafobie

De eerste les stond in het teken van kennismaken. Tevens was er een aantal groepsopdrachten zoals het vinden van spreekwoorden in een tekening. Ook kregen ze in groepje een moeilijk woord waarvan de meeste mensen niet weten wat dat betekent. Wie er bijvoorbeeld wel eens gehoord van ‘paraskevidekatriafobie’? De opdracht was om hier verschillende fouten antwoorden bij te bedenken waarna de andere groepjes naar het goede antwoord mochten raden.

Jeroen van Es