Foto: Straat Consulaat

Woensdag 31 oktober reikte VGZ in samenwerking met MIND de GGZ-herstelspecial uit. In de GGZ zijn steeds meer initiatieven op het gebied van herstel, zelfregie en ervaringsdeskundigheid. Deze initiatieven bieden een kwetsbare groep (ex)-cliënten structuur, zingeving en een plek in de maatschappij. Hiermee wordt herstel bevorderd en terugval voorkomen. VGZ en MIND reiken daarom jaarlijks de GGZ-Herstelspecial uit.

Vorig jaar won ons ‘Achterban werkt project’ deze prijs. Dit jaar was ons educatieproject 1 van de 11 genomineerden. Het educatieproject bestaat sinds 2014 na een onderzoek door onze vrijwilligers. In dat onderzoek gaf de achterban aan dat het hen aan perspectief ontbrak, op het gebied van scholing en daarmee ook op werk. Bij het educatieproject staat de training ‘weer terug naar school’ centraal. In de training bij het ROC, krijgen zij les in rekenen, Nederlands en beroepsoriëntatie. Na succesvol afronden krijgen de deelnemers een certificaat. Vervolgens kiezen zij een MBO opleiding die bij hen past. Het unieke hieraan is dat ze dit met behoud van uitkering mogen doen en hun begeleider fondsen werft om de schoolkosten te kunnen betalen. Na goed doorlopen van de opleiding hebben zij een startkwalificatie en kunnen zij op zoek naar een baan.

Op de dag van de prijsuitreiking deden Jeroen en Jeroen (medewerker en deelnemer educatieproject) samen een pitch. Jeroen vertelde daar een persoonlijke verhaal over wat het educatieproject voor hem heeft betekent en mogelijk heeft gemaakt. Dit was voor de aanwezigen bijzonder om te horen. Dat mensen in Den Haag op deze manier aan herstel kunnen werken en weer perspectief krijgen in hun leven is uniek in Nederland. Tijdens de informatiemarkt die hierop volgde spraken we met mensen uit andere steden die zeer geïnteresseerd waren. Iedereen in Nederland zou de kans moeten hebben om naar school te kunnen gaan. Aan het eind van de middag werd aan elk genomineerd project door de jury een geldprijs uitgereikt. Het educatieproject won het prachtige bedrag van €11.550. Het gewonnen bedrag is daarmee een goede bijdrage om de leerlingen van het educatieproject een extra steuntje in de rug te kunnen geven, zodat zij verder kunnen werken aan perspectief en herstel.

Jeroen van Es

Foto album op Facebook uitreiking prijs