Foto: mindplatform.nl

Straat Consulaat neemt vandaag deel aan een expertsessie in het kader van het project Droom en Daad. Dit project wordt gezamenlijk uitgevoerd door MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Stichting Werkplaats COMO (Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang). Straat Consulaat participeert in stichting WP COMO.

Zie: https://mindplatform.nl/project/droom-en-daad-mja-beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang

Het doel van het project Droom en Daad is dat cliënten en naasten in hun eigen regio mede vorm geven aan de thema’s binnen de MJA BW & MO (‘Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ die is opgesteld door VWS met bijdragen van landelijk platform MIND en Werkplaats COMO – Cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang).

Hiertoe worden regionale belangenbehartigers in de regio toegerust zowel op inhoud als vorm. Verder worden signalen uitgewisseld van regio naar regio en naar landelijk en terug (bundelen en terugkoppelen). In dit project verzamelen we goede voorbeelden en analyseren we werkzame elementen. In dit project verzamelen we tevens versterkingswensen van lokale en regionale cliënt- en familievertegenwoordigers.

Daarmee leggen we een basis voor een plan van aanpak versterking belangenbehartiging en beleidsparticipatie gedurende de verdere looptijd van de Meerjarenagenda BW en MO (2019 – 2021).