De manager, de medewerkers en de jongeren bij Vast en Verder Crisisopvang hebben afgelopen weken flink hun best gedaan voor de Verbetersticker en het resultaat mag er zijn. De jongeren voelen zich echt gehoord en zijn blij dat vrijwel alle verbeterpunten serieus zijn opgepakt.

De manager was positief verrast over de manier van communiceren van de jongeren “zo wil ik graag met jongeren in gesprek om de voorziening te verbeteren”.

Samen hebben ze gewerkt aan de volgende verbeterpunten:

  • Jongeren mogen voortaan tot 22.30 uur brood smeren voor de volgende ochtend
  • Op vrijdag, zaterdag en feestdagen mogen jongeren een uur later binnen komen
  • Er is gekeken om een wasmachine neer te zetten. Volgende week is hier een overleg over
  • Vanaf juni wordt er op dinsdag en donderdag vers gekookt. De jongeren hebben toegezegd te zullen helpen met de afwas en maken hier zelf een schema voor
  • De woonkamer is opgeleukt met een pooltafel en een tafeltennistafel
  • De jongeren hebben een schoonmaakrooster gemaakt voor hun slaapzaal. Vast en Verder heeft een bedrijf laten komen om de leidingen van het toilet grondig te reinigen en de verstoppingen te repareren.

Vast en Verder crisisopvang ontvangt voor de tweede keer de Verbetersticker!
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger
De manager heeft op iedere sticker een jaartal gezet en streeft er naar om ieder jaar een Verbetersticker binnen te halen. We zijn heel trots dat deze manier van medezeggenschap heeft bijgedragen aan verbetering voor alle partijen.


Over Vast en Verder

WOON TRAININGSPROGRAMMA VOOR DAK- EN THUISLOZE JONGEREN
Vast en Verder richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Veel van deze jongeren hebben psychiatrische problemen. In een tot twee jaar ontwikkelen zij onder meer hun sociale vaardigheden, woonvaardigheden en leren zij omgaan met verslavingsproblemen en de aanpak van hun schulden. Vast en Verder is een erkend penitentiair programma.