Op verzoek van de wethouder presenteert Straat Consulaat, samen met de actieve Achterbanners twee projecten.

1. Versterking medezeggenschap en

2. Kwalificerend traject voor (ex) dak- en thuislozen.  Naast de wethouder zijn medewerkers van instellingen en een flink aantal cliëntenraadsleden aanwezig. We krijgen groen licht om het kwalificerende traject uit te voeren. Nu aan de slag!