De Haagse “winterregeling” voorziet in nachtopvang voor daklozen zodra het 5 dagen aaneengesloten 0 graden Celsius of lager is,  of als er een weersverwachting is die hieraan niet voldoet maar die ook ontoelaatbare gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Bijvoorbeeld door een combinatie van harde wind, regen of sneeuw. Als deze situatie zich niet voordoet, gaat de winteropvanglocatie niet open. De opvang gaat ook niet open als men niet op tijd in de gaten heeft dat het koud wordt of dat de koude langer duurt dan in eerste instantie verwacht. Maar ook niet  als het regent en waait en de mensen buiten door en door nat en koud worden.

inspreken-gemeenteraad-straatconsulaat-achterban
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger
Inspreker in de gemeenteraadsvergadering van vandaag, Jhonatan van der Hoorn: “Een doorlopende winterregeling is wat ons betreft humaner dan een temperatuur gebonden regeling. Sterker nog, de mensen hebben het hele jaar door recht op opvang! Ze hebben recht op een basis, zodat ze van daaruit hun leven weer op de rails kunnen krijgen, eventueel met hulp en ondersteuning.

Nu mag niet iedereen naar binnen. Mensen die in de war zijn, ZZP-ers die over de rand gaan, mensen die niet kunnen of willen meewerken aan een traject, arbeidsmigranten die zijn gestrand, jongeren die de drempel naar de hulp niet over komen. Zij komen er niet in.

Jhonatan: “Ik verbleef zelf verschillende periodes in de nachtopvang. In de winter zien dat mensen geweigerd worden en de nacht op straat moeten doorbrengen is voor mij onmenselijk en onbegrijpelijk. Om mensen, en zeker jongeren, in beeld te krijgen en te houden is het belangrijk dat iedereen altijd de mogelijkheid heeft om naar binnen te gaan. Wij hopen dat de gemeenteraad en de wethouder de handtekeningen serieus neemt en voor de komende winter zorg draagt voor een warme winterregeling!

Nadat hij zijn zegje heeft gedaan, biedt Jhonathan de bijna 1100 handtekeningen aan de wethouder aan. De wethouder gaat later in de avond met de gemeenteraad in debat over het voorstel van de Rekenkamer naar aanleiding van het rapport: “Over de drempel”, waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek naar de toegang tot de Wmo-zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning), waar de maatschappelijke opvang deel van uit maakt.

Inspreken in de Haagse Gemeenteraaad door Straat Consulaat Achterban
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger
inspreken-gemeenteraad-straatconsulaat-achterban-2
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger