Straat Consulaat overlegt met medewerkers van het CCP over de informatievoorziening van cliënten aangaande dossiervorming, het indienen van klachten en het indienen van bezwaarschriften. Straat Consulaat vindt cliënten over deze onderwerpen onvoldoende worden geïnformeerd en samen kijken we hoe dit beter kan.