Het Straat Consulaat heeft aan de onderhandelaars van het nieuwe college van B&W een heldere boodschap overgebracht: “Maak korte metten met dakloosheid”.

In een brief aan formateur Jan Hein Donner pleit directeur Marlies Filbri voor een omslag in het gemeentelijk beleid. Zij wijst nadrukkelijk op het nieuwe Kabinetsbeleid waarin niet langer de opvang van daklozen centraal staat, maar het uitbannen en voorkomen van dakloosheid uitgangspunt wordt.

Marlies Filbri:

“Wonen is een fundamenteel grondrecht. Het is verankerd in mensenrechtenverdragen en de Nederlandse Grondwet. Dakloosheid is een extreme schending van dat recht en slaat de bodem weg onder een menswaardig bestaan. De wooncrisis is een enorme opgave voor gemeente, provincie en rijk en het resultaat van politieke keuzes en beleid. Het oplossen ervan moet dus beginnen met een radicaal ander woonbeleid. Dakloosheid is de meest ernstige uitwas van een falend woonbeleid en dient dus met prioriteit te worden aangepakt. Het is heel goed dat het Kabinet dit nu ook erkent.”

De gemeentes zullen dit nieuwe beleid moeten gaan uitvoeren en het Straat Consulaat hoopt dat het nieuwe college hier snel mee aan de slag gaat.

Marlies Filbri:

“Dit betekent een brede aanpak die zich richt op het voorkomen van dakloosheid, kortdurende opvang, en snelle doorstroom.”

De brief aan de hr. Donner is bijgevoegd.

Download PDF brief aan de informateur